Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+
Administrator

Administrator

czwartek, 21 kwiecień 2016 18:08

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie z dnia 23 maja 2011r. o wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn.
"Remont dachu na budynku przy ul. Sikorskiego 17 w Drawsku Pomorskim"
[ pobierz zawiadomienie ] - plik w formacie PDF

czwartek, 21 kwiecień 2016 13:50

ul. Sikorskiego 30

Budynki mieszkalne wykonane przez TBS w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 30

czwartek, 21 kwiecień 2016 13:49

ul. Gdyńska 11

Budynki mieszkalne wykonane przez TBS w Drawsku Pomorskim
ul. Gdyńska 11

czwartek, 21 kwiecień 2016 13:43

ul. Gdyńska 7a

Budynki mieszkalne wykonane przez TBS w Drawsku Pomorskim
ul. Gdyńska 7a

czwartek, 21 kwiecień 2016 12:41

Ogłoszenie: 355994 - 2011

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi:

"Wywóz odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych z budynków administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie, Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości
oraz budynków będących własnością TBS".

Numer ogłoszenia: 355994 - 2011;
data zamieszczenia: 28 października 2011r.

pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - [ pobierz plik ] - format PDF

czwartek, 21 kwiecień 2016 12:32

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 14 000 €

zamawiający: Gmina Drawsko Pomorskie

w imieniu której działa pełnomocnik: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
78 - 500 Drawsko Pomorskie
ul. Sobieskiego 8
tel. / fax:   94 36 325 58

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty budowlane "Remont budynku nr 12/2 w Konotopie" gmina Drawsko Pomorskie

termin realizacji: 15 listopada 2011r.

miejsce i termin składania ofert:

Drawsko Pomorskie, ul. Sobieskiego 8, pokój nr 4;

do dnia 5 września 2011r., do godziny 9:00.

Pliki do pobrania:

pobierz plik: Ogłoszenie o przetargu... ] - plik w formacie PDF

pobierz plik: Regulamin przetarg... ] - plik w formacie PDF

pobierz plik: Przedmiar robót budowlanych... ] - plik w formacie PDF

pobierz plik: Przedmiar robót sanitarnych... ] - plik w formacie PDF

czwartek, 21 kwiecień 2016 12:29

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 14 000 €
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim,
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Sobieskiego 8
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
"Wykonanie robót zduńskich w budynkach komunalnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie"

pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie PDF

Regulamin istotnych warunków zamówienia - [ pobierz plik ] - format PDF

czwartek, 21 kwiecień 2016 12:17

Ogłoszenie o przetargu nr: 92810 - 2011

Ogłoszenie o przetargu nr: 92810 - 2011, data zamieszczenia: 27 kwietnia 2011r.
Drawsko Pomorskie: remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 2

[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie WORD
[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie OpenOffice
[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie PDF

W1 Przedmiar robót - [ pobierz plik ] - format PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr: DR-ZP/3/2011 - [ pobierz plik ] - format PDF

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - [ pobierz plik ] - format PDF

czwartek, 21 kwiecień 2016 12:16

Ogłoszenie o przetargu nr: 92578 - 2011

Ogłoszenie o przetargu nr: 92578 - 2011, data zamieszczenia: 27 kwietnia 2011r.
Drawsko Pomorskie: remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 8

[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie WORD
[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie OpenOffice
[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie PDF

W1 Przedmiar robót - [ pobierz plik ] - format PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr: DR-ZP/2/2011 - [ pobierz plik ] - format PDF

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - [ pobierz plik ] - format PDF

czwartek, 21 kwiecień 2016 11:52

Ogłoszenie o przetargu nr: 92406 - 2011

Ogłoszenie o przetargu nr: 92406 - 2011, data zamieszczenia: 27 kwietnia 2011r.
Drawsko Pomorskie: remont dachu na budynku przy ul. Sikorskiego 17

[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie WORD
[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie OpenOffice
[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie PDF

W1 Przedmiar robót - [ pobierz plik ] - format PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr: DR-ZP/1/2011 - [ pobierz plik ] - format PDF

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - [ pobierz plik ] - format PDF