Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+
piątek, 15 kwiecień 2016 21:27

O firmie Wyróżniony

Napisane przez
 • STATUS PRAWNY
  • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim jest jednoosobową spółką Gminy Drawsko Pomorskie, powołaną w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
 • PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  • Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również:
   • nabywać budynki mieszkalne,
   • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
   • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa,
   • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
   • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
    • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
    • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
    • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
    • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,
    • zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli;
 • ORGANY SPÓŁKI
  • Zgromadzeniem Wspólników dla TBS Sp. z o. o. w Drawsku Pomorskim jest Burmistrz Drawska Pomorskiego. 
  • Funkcję kontrolną w Spółce pełni trzyosobowa Rada Nadzorcza, której kadencja trwa 3 lata. 
   Obecny skład Rady:
   • Przewodniczący Rady - Bogdan Szymczak
   • Sekretarz Rady - Bogdan Skólmowski
   • Członek Rady - Maria Półrolnik
  • Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
   Funkcję Prezesa Zarządu pełni mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk.
Czytany 6128 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 czerwiec 2019 06:41
Więcej w tej kategorii: « Kontakt Pliki do pobrania »