Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim


R O Z S T R Z Y G N I Ę C I A

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
    Remont elewacji i pokrycia budynku administracyjnego przy ul. Sobieskiego 8 w Drawsku Pomorskim.
    Drawsko Pomorskie, dnia 28 sierpnia 2015 r.
    [ pobierz informację ] - plik w formacie PDF


  • Wersje archiwalne strony - [ zobacz ]data aktualizacji strony:
17 września 2015r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8
tel. / fax:  94  36 325 58
tel. / fax:  94  36 336 97
adres e-mail: tbsdrawsko@wp.pl

REGON  330549118      NIP  253 - 00 - 08 - 660      KRS NR:  0000142849
KONTO: Bank Spółdzielczy w Drawsku Pomorskim   20 8577 1015 2607 4740 3000 0010
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 529 730,00 zł

administrator - kontakt
admin@tbs-drawskopom.pl

Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!