Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim


O G Ł O S Z E N I A


 • Z dniem 1 listopada 2014r., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim wprowadza tak zwane „płatności masowe”.

  Oznacza to, że każdy najemca lokalu:

  • mieszkalnego,
  • użytkowego,
  • gospodarczego lub garażu,
  • a także każdy z właścicieli lokali administrowanych przez TBS,

  otrzyma indywidualny numer konta bankowego do wnoszenia naliczanych opłat.

  Do czasu dostarczenia przez TBS najemcom i właścicielom lokalu nowych książeczek opłat
  z nowymi numerami kont bankowych, opłaty można dokonywać na dotychczasowych zasadach,
  wykorzystując dotychczasowe książeczki opłat.

  Więcej informacji w wyżej wymienionej sprawie, można uzyskać:

  • w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8,
  • oraz pod numerem telefonu: 94 36 325 58.

data aktualizacji strony:
29 października 2014r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8
tel. / fax:  94  36 325 58
tel. / fax:  94  36 336 97
adres e-mail: tbsdrawsko@wp.pl

REGON  330549118      NIP  253 - 00 - 08 - 660      KRS NR:  0000142849
KONTO: Bank Spółdzielczy w Drawsku Pomorskim   20 8577 1015 2607 4740 3000 0010
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 529 730,00 zł

administrator - kontakt
admin@tbs-drawskopom.pl

Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!