Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO   Spółka  z o.o.  w  Drawsku Pomorskim

78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8

tel. / fax:  94  36 325 58
tel. / fax:  94  36 336 97

dni i godziny urzędowania:   od  poniedziałku do  piątku,   w godzinach: od 7:00 do 15:00

REGON  330549118      NIP  253 - 00 - 08 - 660

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie
IX WYDZIAŁ   KRS NR: 0000142849

KONTO: Bank Spółdzielczy w Drawsku Pomorskim   20 8577 1015 2607 4740 3000 0010
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 529 730,00 zł
data aktualizacji strony:
17 września 2015r.

Ilość wejść na stronę

od 31 sierpnia 2010r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8
tel. / fax:  94  36 325 58
tel. / fax:  94  36 336 97
adres e-mail: tbsdrawsko@wp.pl

REGON  330549118      NIP  253 - 00 - 08 - 660      KRS NR:  0000142849
KONTO: Bank Spółdzielczy w Drawsku Pomorskim   20 8577 1015 2607 4740 3000 0010
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 529 730,00 zł

administrator - kontakt
admin@tbs-drawskopom.pl

Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!