Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+
Administrator

Administrator

piątek, 06 maj 2016 06:06

Nowa strona www

Informujemy, że od 1 maja 2016 r. uruchomiliśmy nową stronę internetową TBS. Poprzednia wersja dostępna jest pod adresem:
http://tbs-drawskopomorskie.pl/stara

czwartek, 28 kwiecień 2016 12:17

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16 września 2015r. - na "Remont elewacji i pokrycia budynku administracyjnego przy ul. Sobieskiego 8 w Drawsku Pomorskim.
Drawsko Pomorskie, dnia 28 sierpnia 2015 r."

 

czwartek, 28 kwiecień 2016 12:17

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 lipca 2014r. - na "Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie".

 

czwartek, 28 kwiecień 2016 12:16

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5 grudnia 2012r. - na "Wywóz odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych z budynków administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim"

 

czwartek, 28 kwiecień 2016 12:11

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie z dnia 4 września 2012r. - o wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn.
"Remont dachu na budynku przy ul. Piłsudskiego 14 w Drawsku Pomorskim"

czwartek, 28 kwiecień 2016 12:10

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe:

  • Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
   ul. Jana III Sobieskiego 8
   78-500 Drawsko Pomorskie.
   zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

   remont elewacji i pokrycia budynku administracyjnego przy ul. Sobieskiego 8 w Drawsku Pomorskim.

  • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
   • docieplenie styropianem gr. 12 cm., wykonanie tynków i malowanie ścian budynku;
   • docieplenie styropianem EPS - 100 jednostronnie laminowanym gr. 15 cm stropodachu;
   • pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe;
   • wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy cynkowo - tytanowej;
   • wykonanie czapek betonowych kominów;
   • wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w kondygnacji podziemnej;
   • okładziny schodów zewnętrznych gr. 5 cm. wykonane z betonu płukanego zbrojone.
  • Termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2015r.
  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego:
   ul. J. Sobieskiego 8, Drawsko Pomorskie, pok nr 1.
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
   14 września 2015r., godzina 10:00, miejsce: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
   ul. J. Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie, pok nr 4 (sekretariat).
 • Pełny tekst ogłoszenia wraz z SIWZ
  • Pełny tekst ogłoszenia o zamówieniu - [ pobierz ]
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [ pobierz ]
   • załącznik nr 1 - oferta cenowa [ pobierz ]
   • załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [ pobierz ]
   • załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [ pobierz ]
   • załącznik nr 4 - wykaz robot budowlanych [ pobierz ]
   • załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia [ pobierz ]
   • załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień [ pobierz ]
   • załącznik nr 7 - wzór umowy [ pobierz ]
   • załącznik nr 8a - przedmiar robót [ pobierz ]
   • załącznik nr 8b - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [ pobierz ]
   • załącznik nr 9 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [ pobierz ]
   • załącznik nr 10 - wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu części zamówienia [ pobierz ]
czwartek, 28 kwiecień 2016 12:08

Przetarg ustny

 • zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
  ul. Jana III Sobieskiego 8
  78-500 Drawsko Pomorskie.
  ogłasza przetarg ustny, na najem garażu
  w budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 22 - 30 w Drawsku Pomorskim,
  o powierzchni 12,30 m2.
   • Cena wyjściowa: 5,00 zł / m2 netto.
 • Cena postąpienia: 0,20 zł.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2015r., o godzinie 10:00,
  w siedzibie TBS Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8, pokój nr 3.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
  Wadium należy wpłacić w dniu przetargu, do godziny 9:55, w kasie TBS Spółka z o.o.
  W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy,
  wadium ulega przepadkowi.
 • Bliższych informacji można uzyskać w TBS Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
  lub telefonicznie: 94 363 25 58.
 • Uwaga: zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • Załączniki:
  • pełny tekst ogłoszenia o przetargu - [ pobierz ]
czwartek, 28 kwiecień 2016 12:01

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe:

  • Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
   ul. Jana III Sobieskiego 8
   78-500 Drawsko Pomorskie.
   zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

   przegląd okresowy instalacji gazowej w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

  • Opis przedmiotu zamówienia:
   • przedmiotem zamówienia jest przegląd okresowy instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez TBS Spółka z o.o.
    • budynki komunalne: 36 budynków - (330 lokali), 1 kotłownia lokalna – instalacja na gaz ziemny - 22 budynki – (105 lokali) bez instalacji gazu ziemnego
    • budynki wspólnot mieszkaniowych: 99 budynków; (870 lokali) - instalacja na gaz ziemny - 14 budynków ( 103 lokali) - bez instalacji gazu ziemnego
  • Termin realizacji zamówienia: 30 września 2015r.
  • Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:
   Bojko Barbara, Piotr Kałucki - tel. 94 36 325 58,
   pokój 1 w TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Sobieskiego 8.
 • Pełny tekst ogłoszenia o przetargu - [ pobierz ]
czwartek, 28 kwiecień 2016 11:59

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:
wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

 • zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
  ul. Jana III Sobieskiego 8
  78-500 Drawsko Pomorskie.
   • termin realizacji zadania: 31 października 2015r.
   • termin i miejsce otwarcia ofert:
    siedziba zamawiającego w dniu 6 lipca 2015r., o godzinie 10:10, pokój nr 1
   • osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:
    • Barbara Bojko
     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     tel. /fax 0 94 3632558; tel. 3633697;
     w TBS sp. z o.o Drawsko Pomorskie, ul. J. Sobieskiego 8, pokój nr 1

  • Załączniki:
   • zapytanie ofertowe ( pełna treść ) - [ pobierz ]
   • zestawienie stolarki do wymiany - [ pobierz ]
   • wzór oferty - [ pobierz ]
   • formularz cenowy - [ pobierz ]
   • istotne postanowienia umowne - [ pobierz ]
czwartek, 28 kwiecień 2016 11:56

Ogłoszenie

TBS przyjmuje wnioski na najem lokalu mieszkalnego:

  • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim informuje, że
   przyjmuje wnioski na najem:
   lokalu mieszkalnego nr 10, w budynku przy ul. Sikorskiego 30 w Drawsku Pomorskim.
   • powierzchnia użytkowa: 66,10 m2,
   • dwa pokoje,
   • kuchnia,
   • łazienka,
   • wc,
   • przedpokój,
   • wyposażony w:
    instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie - etażowe,
   • do lokalu należy piwnica.
  • Lokal wynajmowany będzie w formule TBS.
  • Najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany jest do uiszczenia kaucji zabezpieczającej
   w wysokości 5 553,24 zł.
  • Stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 7,70 zł.
  • Opłata miesięczna za lokal wynosi 7,70 (zł.)  x  60,10 m2 = 462,77 zł.   plus opłaty za media dostarczane do lokalu.
  • Wnioski można pobierać w siedzibie:
   TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8, pokój nr 3,
   w godzinach od 7:00 do 15:00.
 • Wypełnione wnioski należy składać w siedzibie:
  TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8, pokój nr 3,
  do dnia 8 czerwca 2015r.