Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+

Przetarg USTNY na najem lokalu użytkowego

czwartek, 28 kwiecień 2016 11:52

Ogłoszenie

Napisane przez

Przetarg USTNY na najem lokalu użytkowego:

  • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim ogłasza
   przetarg ustny na najem: lokalu użytkowego, przy ul. Piłsudskiego 4 w Drawsku Pomorskim.
   • cena wyjściowa: 15,00 zł. za m2 netto,
   • wadium: 800,00 zł.;
   • cena postąpienia: 0,20 zł.;
   • powierzchnia lokalu: 42,80 m2;
  • Przetarg odbędzie się:
   • w dniu 23 marca 2015r.,
   • o godzinie 10:00,;
   • w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8, pokój nr 3.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
   Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu, do godziny 9:55, w kasie TBS Sp. z o.o.
   W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
  • Osoba biorąca udział w przetargu jest zobowiązana dokonać osobistych oględzin lokalu
   i zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.
  • Przyszły najemca prace remontowo - adaptacyjne, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
  • Wynajmujący zastrzega sobie, że nie będzie zwracał kosztów remontu, adaptacji
   lub ulepszeń budynku - lokalu, poniesionych przez najemcę, dla rodzaju zamierzonej przez niego działalności ( także w czasie trwania stosunku najmu, ani po jego zakończeniu ).
  • Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści:

   Oświadczenie:
   Zapoznałem się ze stanem technicznym będącym przedmiotem przetargu
   i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń.

  • Oprócz czynszu podstawowego uzyskanego w drodze przetargu, przyszły najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty za media tj. energię elektryczną, nieczystości stałe, wodę, ścieki i itp.
  • Bliższe informacje można uzyskać w TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
   lub telefonicznie: 94 363 25 58.
  • Uwaga: zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk