Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+

Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 14

czwartek, 28 kwiecień 2016 12:11

Zawiadomienie o wyborze oferty

Napisane przez

Zawiadomienie z dnia 4 września 2012r. - o wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn.
"Remont dachu na budynku przy ul. Piłsudskiego 14 w Drawsku Pomorskim"

czwartek, 28 kwiecień 2016 11:39

Ogłoszenie

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 14

  • Drawsko Pomorskie:  Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 14 w Drawsku Pomorskim
    Ogłoszenie: 267850 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  nr: DR-ZP/2/2012
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  • Przedmiar robót
  • Kolorystyka elewacji
  • Modyfikacja do SIWZ