Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+

Drawsko Pomorskie: remont dachu na budynku przy ul. Sikorskiego 17

czwartek, 21 kwiecień 2016 18:08

Zawiadomienie o wyborze oferty

Napisane przez

Zawiadomienie z dnia 23 maja 2011r. o wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn.
"Remont dachu na budynku przy ul. Sikorskiego 17 w Drawsku Pomorskim"
[ pobierz zawiadomienie ] - plik w formacie PDF

czwartek, 21 kwiecień 2016 11:52

Ogłoszenie o przetargu nr: 92406 - 2011

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu nr: 92406 - 2011, data zamieszczenia: 27 kwietnia 2011r.
Drawsko Pomorskie: remont dachu na budynku przy ul. Sikorskiego 17

[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie WORD
[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie OpenOffice
[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie PDF

W1 Przedmiar robót - [ pobierz plik ] - format PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr: DR-ZP/1/2011 - [ pobierz plik ] - format PDF

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - [ pobierz plik ] - format PDF