Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+
czwartek, 28 kwiecień 2016 12:01

Zapytanie ofertowe

Napisane przez

Zapytanie ofertowe:

    • Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
      ul. Jana III Sobieskiego 8
      78-500 Drawsko Pomorskie.
      zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

      przegląd okresowy instalacji gazowej w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

    • Opis przedmiotu zamówienia:
      • przedmiotem zamówienia jest przegląd okresowy instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez TBS Spółka z o.o.
        • budynki komunalne: 36 budynków - (330 lokali), 1 kotłownia lokalna – instalacja na gaz ziemny - 22 budynki – (105 lokali) bez instalacji gazu ziemnego
        • budynki wspólnot mieszkaniowych: 99 budynków; (870 lokali) - instalacja na gaz ziemny - 14 budynków ( 103 lokali) - bez instalacji gazu ziemnego
    • Termin realizacji zamówienia: 30 września 2015r.
    • Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:
      Bojko Barbara, Piotr Kałucki - tel. 94 36 325 58,
      pokój 1 w TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Sobieskiego 8.
  • Pełny tekst ogłoszenia o przetargu - [ pobierz ]
Czytany 436 razy