Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+
czwartek, 28 kwiecień 2016 11:48

Zapytanie ofertowe

Napisane przez

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.:

 • wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie
   • Zamawiający:
    Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
    ul. Jana Sobieskiego 8,
    78-500 Drawsko Pomorskie

   • Przedmiot zamówienia:
     • wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV ( 121 szt. ) w lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie;

     • szczegółowy opis wg załączonego zestawienia stolarki okiennej;

     • okna jednoramowe o konstrukcji profili z PCV zgodnych normą PN-EN 12608:2004 w kolorze białym, o podwyższonej sztywności z zastosowaniem profilu ze stali o grubości min. 1,5 mm;

     • wszystkie okna muszą zachować istniejący podział i wygląd i ilość skrzydeł zgodnie z opisem
      w zestawieniu, przy czym:
      • okna jednoskrzydłowe winny być uchylno - rozwierane;
      • w oknach dwu lub trzy skrzydłowych jedno skrzydło w oknie powinno być uchylno-rozwierane;
      • okna muszą być wyposażone w nawiewniki sterowane ręcznie;
      • szczelność na przenikanie wody - okna nie powinny wykazywać przecieków wody opadowej, uszczelki;
      • w nowych oknach zachowany zostanie oryginalny podział i ilość skrzydeł, przy czym co najmniej jedno skrzydło wykonane zostanie jako uchylno - rozwierane a pozostałe jako rozwierane;
      • okna muszą posiadać funkcję rozszczelnienia lub z mikrouchyłem w skrzydle uchylno - rozwieranym;

    • parapety wewnętrzne:
     • parapety wewnętrzne z PCV komorowe koloru białego;
     • szerokość parapetów powinna zapewniać wysunięcie parapetu poza wewnętrzne lico ściany na odległość 20 mm, a wystające naroża powinny zaokrąglone (promień zaokrąglenia 15 mm);

  • Powyższe i pozostałe informacje, takie jak:
   • zakres wykonania,
   • warunki udziału w postępowaniu przetargowym,
   • do oferty należy załączyć,
   • sposób przygotowania oferty,
   • termin realizacji zadania,
   • kryteria oceny oferty, sposób obliczania oferty,
   • miejsce i termin składania ofert,
   • termin i miejsce otwarcia ofert,
   • osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji,

   dostępne są w załączniku "Zapytanie ofertowe" - [ zobacz ];
 • Wszystkie załączniki dotyczące zapytania ofertowego:
  • MODYFIKACJA zapytania ofertowego z dnia 16 lipca 2014r.
    • zapytanie ofertowe na wykonanie zadania ( 16.07.2014r. ) - [ zobacz ] ( format PDF )

    • zestawienie stolarki do wymiany ( 16.07.2014r. ) - [ zobacz ] ( format PDF )
    • zestawienie stolarki do wymiany ( 16.07.2014r. ) - [ zobacz ] ( format XLS )

   • zapytanie ofertowe na wykonanie zadania - [ zobacz ] ( format PDF )

   • zestawienie stolarki do wymiany - [ zobacz ] ( format PDF )
   • zestawienie stolarki do wymiany - [ zobacz ] ( format XLS )

   • wzór oferty - [ zobacz ] ( format PDF )
   • wzór oferty - [ zobacz ] ( format DOC )

  • formularz cenowy - [ zobacz ] ( format PDF )
  • formularz cenowy - [ zobacz ] ( format DOC )
Czytany 1517 razy
Więcej w tej kategorii: Zawiadomienie o wyborze oferty »