Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+
czwartek, 21 kwiecień 2016 12:17

Ogłoszenie o przetargu nr: 92810 - 2011

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu nr: 92810 - 2011, data zamieszczenia: 27 kwietnia 2011r.
Drawsko Pomorskie: remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 2

[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie WORD
[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie OpenOffice
[ pobierz ogłoszenie ] - plik w formacie PDF

W1 Przedmiar robót - [ pobierz plik ] - format PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr: DR-ZP/3/2011 - [ pobierz plik ] - format PDF

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - [ pobierz plik ] - format PDF

Czytany 1215 razy