Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+
TBS

TBS

                                         ZAPYTANIE OFERTOWE

na wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania

                                       finansowego za 2018 rok

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

            KRS 0000142849, NIP 2530008660, REGON 330549118

             zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

        PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Drawsku Pomorskim

                  ul. Jana Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie

                                     za rok obrotowy 2018.

 

Pełny tekst ogłoszenia do pobrania poniżej.

poniedziałek, 11 czerwiec 2018 11:47

Ogłoszenie

                                                                                                                                              Drawsko Pom.11.06.2018r.
                                                                            OGŁOSZENIE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pom. informuje, że przyjmuje wnioski na najem lokalu mieszkalnego nr 2  w  budynku przy ul. Gdyńskiej 7A w Drawsku Pom.

piątek, 25 maj 2018 08:17

KLAUZULA INFORMACYJNA

                                         KLAUZULA INFORMACYJNA


Informacje podawane w związku ze zbieraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz pozyskane w sposób inny niż od osoby której dane dotyczą.


   Działając na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “Rozporządzenie), podaję następujące informacje:

poniedziałek, 09 kwiecień 2018 05:18

Ogłoszenie

Drawsko Pom.05.04.2018r.

OGŁOSZENIE


                                  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pom informuje, że przyjmuje wnioski na najem lokalu mieszkalnego nr 11  w  budynku przy ul. SIKORSKIEGO 30 w Drawsku Pom.

wtorek, 30 styczeń 2018 08:30

Ogłoszenie

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                  OGŁOSZENIE                                                                                                                   

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pom. informuje, że przyjmuje wnioski na najem lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ul. Gdyńskiej 11 w Drawsku Pom.

                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

 

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Jana Sobieskiego 8

78-500 Drawsko Pomorskie zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017r do 31.12.2017r.

 

Pełny tekst ogłoszenia do pobrania poniżej.

 

 

                                                                                                                   Drawsko Pomorskie, dnia 17. 07. 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:


 1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o.o. w Drawsku Pom. zaprasza do złożenia oferty na  wykonanie zadania pn.:

    „Przegląd okresowy instalacji gazowej w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych  administrowanych
     przez TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim”

 

Pełny tekst ogłoszenia do pobrania poniżej.

wtorek, 23 sierpień 2016 08:46

ZAPYTANIE OFERTOWE

Drawsko Pomorskie, dnia 18. 08. 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

Przegląd okresowy instalacji gazowej w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez  TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

 

Pełny tekst ogłoszenia do pobrania poniżej.