Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+
Administrator

Administrator

czwartek, 28 kwiecień 2016 11:52

Ogłoszenie

Przetarg USTNY na najem lokalu użytkowego:

  • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim ogłasza
   przetarg ustny na najem: lokalu użytkowego, przy ul. Piłsudskiego 4 w Drawsku Pomorskim.
   • cena wyjściowa: 15,00 zł. za m2 netto,
   • wadium: 800,00 zł.;
   • cena postąpienia: 0,20 zł.;
   • powierzchnia lokalu: 42,80 m2;
  • Przetarg odbędzie się:
   • w dniu 23 marca 2015r.,
   • o godzinie 10:00,;
   • w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8, pokój nr 3.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
   Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu, do godziny 9:55, w kasie TBS Sp. z o.o.
   W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
  • Osoba biorąca udział w przetargu jest zobowiązana dokonać osobistych oględzin lokalu
   i zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.
  • Przyszły najemca prace remontowo - adaptacyjne, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
  • Wynajmujący zastrzega sobie, że nie będzie zwracał kosztów remontu, adaptacji
   lub ulepszeń budynku - lokalu, poniesionych przez najemcę, dla rodzaju zamierzonej przez niego działalności ( także w czasie trwania stosunku najmu, ani po jego zakończeniu ).
  • Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści:

   Oświadczenie:
   Zapoznałem się ze stanem technicznym będącym przedmiotem przetargu
   i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń.

  • Oprócz czynszu podstawowego uzyskanego w drodze przetargu, przyszły najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty za media tj. energię elektryczną, nieczystości stałe, wodę, ścieki i itp.
  • Bliższe informacje można uzyskać w TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
   lub telefonicznie: 94 363 25 58.
  • Uwaga: zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk

 

czwartek, 28 kwiecień 2016 11:50

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego w drodze przetargu nieograniczonego.

  • marka: FS Lublin 3524
  • wersja: Towos
  • numer rejestracyjny: ZDR 19130
  • rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5t
  • rok produkcji: 2002
  • przebieg: 218 257 km
  • rodzaj nadwozia: kombi przedłużany (uniwersalne), 4 drzwiowe, 7 osobowe
  • pozostałe informacje: brak przeglądu technicznego, ubezpieczony
  • samochód można oglądać po wcześniejszym umówieniu się:
   94 36 325 58 (dział remontów)
   lub 601 801 966.
  • Oferty należy składać do dnia 12 września 2014r., do godziny 12:00 w sekretariacie
   TBS Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 8 w Drawsku Pomorskim,
   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Lublin II - oferta kupna".
 • Pobierz plik w formacie PDF z ogłoszeniem o sprzedaży samochodu - [ pobierz ]
czwartek, 28 kwiecień 2016 11:48

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.:

 • wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie
   • Zamawiający:
    Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
    ul. Jana Sobieskiego 8,
    78-500 Drawsko Pomorskie

   • Przedmiot zamówienia:
     • wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV ( 121 szt. ) w lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie;

     • szczegółowy opis wg załączonego zestawienia stolarki okiennej;

     • okna jednoramowe o konstrukcji profili z PCV zgodnych normą PN-EN 12608:2004 w kolorze białym, o podwyższonej sztywności z zastosowaniem profilu ze stali o grubości min. 1,5 mm;

     • wszystkie okna muszą zachować istniejący podział i wygląd i ilość skrzydeł zgodnie z opisem
      w zestawieniu, przy czym:
      • okna jednoskrzydłowe winny być uchylno - rozwierane;
      • w oknach dwu lub trzy skrzydłowych jedno skrzydło w oknie powinno być uchylno-rozwierane;
      • okna muszą być wyposażone w nawiewniki sterowane ręcznie;
      • szczelność na przenikanie wody - okna nie powinny wykazywać przecieków wody opadowej, uszczelki;
      • w nowych oknach zachowany zostanie oryginalny podział i ilość skrzydeł, przy czym co najmniej jedno skrzydło wykonane zostanie jako uchylno - rozwierane a pozostałe jako rozwierane;
      • okna muszą posiadać funkcję rozszczelnienia lub z mikrouchyłem w skrzydle uchylno - rozwieranym;

    • parapety wewnętrzne:
     • parapety wewnętrzne z PCV komorowe koloru białego;
     • szerokość parapetów powinna zapewniać wysunięcie parapetu poza wewnętrzne lico ściany na odległość 20 mm, a wystające naroża powinny zaokrąglone (promień zaokrąglenia 15 mm);

  • Powyższe i pozostałe informacje, takie jak:
   • zakres wykonania,
   • warunki udziału w postępowaniu przetargowym,
   • do oferty należy załączyć,
   • sposób przygotowania oferty,
   • termin realizacji zadania,
   • kryteria oceny oferty, sposób obliczania oferty,
   • miejsce i termin składania ofert,
   • termin i miejsce otwarcia ofert,
   • osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji,

   dostępne są w załączniku "Zapytanie ofertowe" - [ zobacz ];
 • Wszystkie załączniki dotyczące zapytania ofertowego:
  • MODYFIKACJA zapytania ofertowego z dnia 16 lipca 2014r.
    • zapytanie ofertowe na wykonanie zadania ( 16.07.2014r. ) - [ zobacz ] ( format PDF )

    • zestawienie stolarki do wymiany ( 16.07.2014r. ) - [ zobacz ] ( format PDF )
    • zestawienie stolarki do wymiany ( 16.07.2014r. ) - [ zobacz ] ( format XLS )

   • zapytanie ofertowe na wykonanie zadania - [ zobacz ] ( format PDF )

   • zestawienie stolarki do wymiany - [ zobacz ] ( format PDF )
   • zestawienie stolarki do wymiany - [ zobacz ] ( format XLS )

   • wzór oferty - [ zobacz ] ( format PDF )
   • wzór oferty - [ zobacz ] ( format DOC )

  • formularz cenowy - [ zobacz ] ( format PDF )
  • formularz cenowy - [ zobacz ] ( format DOC )
czwartek, 28 kwiecień 2016 11:46

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na:

 • wykonanie przeglądu okresowego instalacji elektrycznej
  w budynkach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

   

 • Termin i miejsce składania ofert:
  • 2 lipca 2014r., do godziny 10:00
  • w siedzibie TBS Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8, w pokoju nr 4 (sekretariat).
 • Termin i miejsce otwarcia ofert:
  • 2 lipca 2014r., o godzinie 10:10
  • w siedzibie TBS Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8, w pokoju nr 1.
 • Pliki do pobrania:
czwartek, 28 kwiecień 2016 11:44

Ogłoszenie o przetargu USTNYM

Ogłoszenie o przetargu USTNYM na:

 • najem lokalu użytkowego
  • przy ul. 11 Pułku Piechoty 26 w Drawsku Pomorskim
  • o powierzchni 22,30 m2
  • z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
  • cena wyjściowa: 12,00 zł / m2 netto
  • wadium: 500,00 zł.
  • cena postąpienia: 0,20 zł.
 • Przetarg odbędzie się:
  • w dniu 4 lipca 2014r.
  • o godzinie 10:00
  • w siedzibie TBS Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8, pokój nr 3.
 • Pliki do pobrania:
  • Ogłoszenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Drawsku Pomorskim
   o przetargu USTNYM - [ pobierz plik ] - format PDF
czwartek, 28 kwiecień 2016 11:40

Ogłoszenie o przetargu nr 447522 - 2012

Ogłoszenie o przetargu na: Wywóz odpadów komunalnych
pochodzących z gospodarstw domowych z budynków administrowanych przez
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

Numer ogłoszenia: 447522 - 2012; data zamieszczenia: 13 listopada 2012 r.

Pliki do pobrania:

 • Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
  Ogłoszenie nr: 447522 - 2012; data zamieszczenia: 13 listopada 2012r.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 • Wykaz budynków i miejsc składowania odpadów:
 • MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

czwartek, 28 kwiecień 2016 11:39

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 14

 • Drawsko Pomorskie:  Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 14 w Drawsku Pomorskim
  Ogłoszenie: 267850 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  nr: DR-ZP/2/2012
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Przedmiar robót
 • Kolorystyka elewacji
 • Modyfikacja do SIWZ

 

czwartek, 28 kwiecień 2016 11:38

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego

 

 • Przedmiot:
  • marka:  Daewoo  Lublin II  3322  2,9t;
  • wersja:  Towos;
  • numer rejestracyjny:  SML  2537;
  • rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t,  rok produkcji:  1999;
  • data pierwszej rejestracji:  14 grudnia 1999 r.;
  • przebieg:  181614 km;
  • pojemność silnika:  2417 cm3 / 52 kW ( 71 KM );
  • rodzaj nadwozia:  kombi ( uniwersalne ),  4 drzwiowe,  9 osobowe;
  • pojazd niesprawny technicznie – uszkodzony tylny most;
 • Cena wywoławcza:  2200 PLN netto * 23 % VAT = 2706 PLN brutto ( słownie: dwa tysiące siedemset sześć zł brutto )
 • Oferty należy składać do dnia 11 czerwca 2012r.,  do godziny 12:00,  w sekretariacie TBS Sp. z o.o.,
  ul. J. Sobieskiego 8,  Drawsko Pomorskie,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Lublin II – oferta kupna ”
 • Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

   

  • imię i nazwisko oferenta,
  • dokładny adres,
  • telefon kontaktowy,
  • oferowaną cenę nabycia brutto
  • własnoręcznie podpisaną klauzulę o treści:
   • "Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem pojazdu marki Lublin II o numerze rejestracyjnym SML 2537 i nie wnoszę do niego zastrzeżeń"
 • Samochód można oglądać po wcześniejszym umówieniu się pod nr. telefonu 94 36 325 58 ( dział remontów )
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2012 r. o godzinie 13:00 w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim pokój nr. 1
 • Obecność oferentów podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa.
 • Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 14 dni.

 

czwartek, 28 kwiecień 2016 11:33

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie:
przeglądu instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w Drawsku Pomorskim

 • Przedmiot zamówienia:
  • przegląd okresowy instalacji gazowych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 lit. c Ustawy Prawo Budowlane
   z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami w budynkach administrowanych przez TBS Spółka z o.o.:
   • budynki komunalne: 38 budynków, (348 lokali), 2 kotłownie lokalne;
   • budynki wspólnot mieszkaniowych: 97 budynków, (790 lokali).
  • przedmiot usługi obejmuje:
   • przegląd rozprowadzającej instalacji gazu w budynku za zaworem głównym;
   • przegląd wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym, użytkowym w kotłowni w budynku
    (klatki schodowe , korytarze, piwnice);
   • sprawdzenie szczelności instalacji gazu i urządzeń przy pomocy przenośnego urządzenia do wykrywania gazu;
   • sporządzenie protokołu usterek na każdy lokal i budynek;
   • sporządzenie protokołów z przeglądu instalacji gazowej oddzielnie na każdy budynek i na każdy lokal;
   • inwentaryzacja kotłów gazowych c.o. o mocy powyżej 20 kW z określeniem lat użytkowania;
   • sporządzenie ogłoszeń o przeglądach i wywieszanie na klatkach schodowych w budynkach.
 • Sposób przygotowania oferty:
  • ofertę należy przygotować w języku polskim;
  • oferta powinna zawierać informacje w następującej kolejności:
   • pełna nazwa firmy lub nazwisko o imię, adres oferenta, nr telefonu, nr regonu i NIP;
   • cenę jednostkową zamówienia za jeden lokal w postaci oświadczenia:
    "Zamówienie pod nazwą: Przegląd okresowy instalacji gazowej wykonam za kwotę .............. zł. (netto) + VAT (%) za jeden lokal.
 • Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie:
  • posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń gazowych i instalacji;
  • w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne.
 • Termin wykonania zadania:
  • do 30 kwietnia 2012r.
 • Wymagane od oferenta dokumenty:
  • kserokopia uprawnień zgodnie z art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Kryteria oceny oferty:
  • cena               - 100%.
 • Sposób naliczania oferty:
  • ceny jednostkowa za lokal obejmuje przegląd instalacji w lokalu oraz pionów i poziomów w budynku, oraz inwentaryzacja kotłów gazowych c.o. o mocy powyżej 20 kW.
 • Miejsce i termin składania ofert:
  • miejsce:
   • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
    78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Sobieskiego 8, pokój nr 4 - sekretariat;
  • termin:
   • 24 lutego 2012r., do godziny 10:00.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w:
  • TBS Spółka z o.o Drawsko Pomorskie, ul. J. Sobieskiego 8, pok. nr 1;
   telefon: 94 363 25 58,   94 363 36 97.
 • Pliki do pobrania:

 

czwartek, 21 kwiecień 2016 18:09

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie z dnia 27 maja 2011r. o wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn.
"Remont dachu na budynku przy ul. Dworcowej 8 w Drawsku Pomorskim"
[ pobierz zawiadomienie ] - plik w formacie PDF